ĐÁNH BÓNG

ĐÁNH BÓNG

Để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, không có bavia, VTS đã đầu tư hệ thống máy đánh bóng với công suất lớn được nhập từ Thailand bao gồm

Máy rung sàng

Máy quay

Công nghệ

Phụ liệu được sử dụng trong công đoạn này là các hạt đá với các biên dạng và kích thước khác nhau phụ thuộc vào hình dáng của sản phẩm được đưa vào máy cùng với sản phẩm và một số hóa chất khác.

Đặc điểm

Tạo độ nhẵn, bóng đều cho các linh kiện

Sản lượng lớn

Chi phí thấp

Dễ thao tác